Dr. Öğr. Üyesi DİDEM YILMAZER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi DİDEM YILMAZER

T: (0282) 250 2340

M dyilmazer@nku.edu.tr

W dyilmazer.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜH./HİDROLİK
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜH/HİDROLİK
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-
Arş. Gör. Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2005-
Araş. Gör. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2001-
Araş. Gör. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
1997-
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZER D., Yüksel Ozan A., Cihan K., Flow Characteristics in the Wake Region of Finite-Length Vegetation Patch in a Partly Vegetated Channel, Water, vol. 10, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. Akgül M. A., YILMAZER D., Oğuz E., Kabdaşlı M. S., Yağcı O., The effect of an emergent vegetation i e Pharagmistes Australis on wave attenuation and wave kinematics, JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol. 1, pp. 147-152, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZER D., Yüksel Ozan A., Açık Kanalda Batmış Bitkinin Akıma Etkisi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 19, ss. 214-226, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. YILMAZER D., Yüksel Ozan A. ., Açık kanalda askıda bitki etkisindeki akımın yatay hız bileşeninin derinlik boyunca değişiminin incelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZER D., Biber G., Marmara Bölgesi Konteyner Ticaret Hacmi ve Tekirdağ Asyaport Limanı, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
2. DERNEK E., YILMAZER D., Flood of Kayı River and Flood Control Structure, Mesaep 2011 (24.09.2011-27.09.2011).
Poster
3. YILMAZER D., Çevik E., İzmir Alsancak Port Efficiency to be increased by the dredging project, ICCCM10 (11.04.2010-17.04.2010).
Özet bildiri
4. YILMAZER D., Taylan B., Kabdaşlı M. S., Artificial Lagoons for Sustainable Tourism, Medcoast 2009 (10.11.2009-14.11.2009).
Tam metin bildiri
5. Onat Z. M., YILMAZER D., Çevik E., Yüksel Y., Marmara Bölgesi Konteyner Terminallerinin Durumu ve Rekabetin Artırılması için Çözüm Önerileri, ACE2006 (11.10.2006-13.10.2006).
Tam metin bildiri
6. Günbak A. R., YILMAZER D., Su altı Boru Hatlarının Projelendirilmesi, Advances in civil engineering (01.11.2000-03.11.2000).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Ebru D., YILMAZER D., Kayı Deresi Taşkın Önleme Yapısı, 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (12.09.2011-16.09.2011).
Tam metin bildiri
2. YILMAZER D., Kabdaşlı M. S., Taşkınların Kıyı Çizgisi ve Gerisine etkisinin İncelenmesi, Türkiye´nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi (27.04.2010-01.05.2010).
Tam metin bildiri
3. Kabdaşlı M. S., Serkan K., YILMAZER D., Oğuz E., Derelerdeki susuzluğun Kıyılarda Yol açtığı Problemlerin incelenmesi, Türkiye´nin Kıyı ve Deniz Alanları 7. Ulusal Kongresi (27.05.2008-30.05.2008).
Tam metin bildiri
4. Derya B., YILMAZER D., Çevik E., Yüksel Y., İzmir Alsancak Limanı Yük Performansının Değerlendirilmesi, 6. Ulusal Kıyı Sempozyumu (25.10.2007-28.10.2007).
Tam metin bildiri
5. Bahar Ö., YILMAZER D., Çevik E., Yüksel Y., Perfore Kıyı Duvarlarının Hidrolik Performansı, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (25.10.2007-28.10.2007).
Tam metin bildiri
6. YILMAZER D., Çevik E., Yüksel Y., İzmir Alsancak Lİmanı nın Ticaret Hacminin Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Kıyı Mühensiliği Sempozyumu (05.05.2005-07.05.2005).
Tam metin bildiri
7. YILMAZER D., Çevik E., Türkiye Ticaret Hacmi ve Limanlarımızın Önemi, 4. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (24.10.2002-27.10.2002).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
2. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Kısmi Bitki Örtülü Açık Kanallarda Bitki Batıklık Oranı ve Bitki Yoğunluğunun Akım Yapısı Üzerindeki Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.03.2017-Devam Ediyor.
2. Bitki Örtülü Açık Kanal Akımlarının Hidrodinamiği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 24.03.2014-24.03.2016.